სილაბუსი

 • 1
 • 2
  შესყიდვის მზაობის ეტაპები
  • CBA სტრატეგია
  • როგორ მოვიქცეთ შესყიდვის მზაობის სხვადასხვა ეტაპზე?
  • მისია
  • Quiz შესყიდვის ეტაპები
 • 3
  როგორ დავსვათ შეკითხვები?
  • შეკითხვის დასმის ტექნიკა- ძაბრის მეთოდი
  • მისია
  • Quiz შეკითხვები
 • 4
  გულისყურით მოსმენა
  • რატომ არ გვიყვარს გულისყურით მოსმენა?
  • როგორ მოვუსმინოთ გულისყურით?
  • მისია
  • Quiz მოსმენა
  • გულისყურით მოსმენის სავარჯიშო
  • გულისყურით მოსმენის სავარჯიშო
 • 5
  როგორ იღებს ტვინი გადაწყვეტილებებს?
  • რა ესმენინება და არა მომხმარებელს?
  • წარმატებული პრეზენტაციის ტექნიკები
  • მისია
  • Quiz ტვინი
 • 6
  ,,შავი გედი'' - წინააღმდეგობის დაძლევა
  • ,,შავი გედი'' გაყიდვებში
  • როგორ დავძლიოთ: ,,მოვიფიქრებ და დაგიკავშირდებით''?
  • მისია
  • Quiz შავი გედი
 • 7
  როგორ გავყიდოთ მეტი?
  • რატომ არ გვიყვარს დამატებით გაყიდვა?
  • როგორ გავყიდოთ დამატებით?
  • მისია
  • Quiz როგორ გავყიდოთ მეტი
 • 8
  გაყიდვების მენეჯერის თვისებები
  • გაყიდვების მენეჯერის მთავარი თვისებები
 • 9
  კურსის დასასრული
  • 3 მთავარი წესი გაყიდვებში
 • 10
  კურსის შეფასება
  • კითხვარი